Časté problémy s vodou v bazénoch

Stav "prechemizovania" bazénových vôd, ako aj priestorov prezliekarní, prístupových komunikácii k bazénom a k jednotlivým procedúram, priestorov reštauračných zariadení, ako aj ďalších prístupných miest v okolí wellness systémov v mnohých akuaparkoch negatívne vplýva na zdravie návštevníkov, zamestnancov, na životné prostredie a celkový rozvoj...

Požiadavky na kvalitu bazénových vôd sú v súčasnej dobe prísne či už z hľadiska filtrácie, dezinfekcie alebo zabezpečenia mikrobiologickej stability bazénovej vody. Kúpajúci vnášajú do bazénovej vody znečisťujúce látky ako vlasy, časti kože, zostatok kozmetických prípravkov, pot, moč a ďalšie nečistoty. Kúpajúci príjme ústami do tela počas vodnej...

Create your website for free!