Charakteristika a vlastnosti

Tento roztok s neutrálnym pH sa používa všade tam, kde je kladený dôraz na
dodržanie pH (z dôvodu ochrany pred koróziou materiálov) a kde je potrebné
zabrániť vyparovaniu aktívneho chlóru.

Neutrálny OXYCHLORINE je veľmi účinný proti baktériám, vírusom, plesniam, riasam a ďalším patogénom. Okrem toho môže byť tento produkt použitý k dezinfekcii a sterilizácii nástrojov a predmetov v zdravotníckych zariadeniach, vrátane očisty interiéru motorových vozidiel,používaných pre účely zdravotníctva..

Vlastnosti roztoku

V roztoku OXYCHLORINE, ktorého pH je neutrálne ( 7.00 - 7.5 pH) prevažuje
koncentrácia HOCI (kyselina chlórna) nad CIO- (chlornanový anión) a roztok je
vysoko biocidný, pretože dochádza k oxidačno - redukčným reakciám, ktorých
katalyzátorom sú ióny H+(H3O+) a OH- (H3O2-). Narušením systému vodíkových
väzieb a vysokou pohyblivosťou iónov oxidantov získava tento roztok vyššiu
schopnosť prieniku ako bežne používané chemické látky.

Podstatnou zložkou OXYCHLORINE je kyselina chlórna (HOCI), ktorá je už
dávno známa ako hodnotný produkt. Teraz, novo dostupná zložka, nachádzajúca sa
v roztoku OXYCHLORINE, umožňuje mnohé aplikácie, ktoré sú v chémii doslova
revolučné.
HOCI, izolovaná od chlóru predstavuje zásadný prielom v chemickom
inžinierstve, pretože ako samostatný produkt nebola na trhu doposiaľ dostupná.
Kyselina chlórna (HOCl) je elektricky neutrálna a chlórnanový ión (OCl-) je
elektricky negatívny. Spoločne vytvárajú voľný chlór (FAC). To má za následok
dezinfekciu. Obe látky majú veľmi odlišné mechanizmy pôsobenia. Bunkové steny
patogénnych mikroorganizmov sú záporne nabité od prírody. Cez bunkovú stenu
mikroorganizmov prenikne iba neutrálna kyselina chlórna (HOCl), nie záporne nabité
ióny chlórnanu (OCl-). HOCl môže preniknúť cez slizovú vrstvu bunkovej steny a
ostatné ochranné vrstvy mikroorganizmov, pričom účinne zabíja patogény.
Mikroorganizmy buď zahynú, alebo trpia "reprodukčnými poruchami". Pri neutrálnom
pH kyselina chlórna (HOCl) môže prenikať bunkovými stenami patogénnych
mikroorganizmov, zatiaľ čo záporne nabité ióny chlórnanu (OCl-) nemôžu preniknúť
cez bunkovú stenu. Kyselina chlórna reaguje rýchlejšie ako chlórnanové ióny (OCI-),
pričom je cca o 80 - 100 % účinnejšia.
HOCl je produkovaná aj v ľudskom tele, kde likviduje škodlivé mikroorganizmy
a je schopná nahradiť v boji proti patogénom škodlivé a nebezpečné chemikálie
(napr. antibiotiká). Typickým mechanizmom obranných reakcií ľudského tela je
fagocytóza. Ide o proces, v ktorom biele krvinky (neutrofily) reagujú na akúkoľvek
inváziu patogénov, pričom sa tieto sústreďujú v mieste infekcie. Neutrofily vyhľadajú
3patogény, ktoré zlikvidujú pomocou kyseliny chlórnej, pretože táto je pre ľudský
organizmus prirodzeným produktom.

Nezávislé testovanie

Roztok OXYCHLORINE prešiel širokou radou nezávislých testov a prevádzkových skúšok vrátane nemocníc, pivovarov, skladov ovocia a zeleniny, vodovodných systémov a poľnohospodárskeho prostredia, ako aj bazénov.

Lepšia alternativa

Závery svedčia o tom, že OXYCHLORINE s vysokým dezinfekčným účinkom je predurčený k tomu, aby sa stal preferovaným prostriedkom pre mnohé postupy sterilizácie, dezinfekcie a čistenia.

Bezpečnejší svet

OXYCHLORINE je ekologicky prijateľný, úplne bezpečný, netoxický a nedráždivý roztok a ako taký je vítanou náhradou všade tam, kde tradičné chemikálie zlyhávajú s ohľadom na požadované výsledky alebo tieto nie je možné vôbec aCentrom pre chemické látky a prípravky SR BIO/1274/0/12/R je biocídny prípravok OXYCHLORINE registrovaný pod èíslom BIO/537/D12/CCHLP.

Dezinfekčný prípravok pre privátne a profesionálne použitie a iné - prípravok pre dezinfekciu ovzdušia, povrchov, materiálov, zariadení a nábytku, prípravok proti hubám a riasam na stavbách, pre dezinfekciu skladov, kontajnerov, obalov a vriec, sudov, pre úpravu riečišť, algicídny prípravok, používaný na plochy ihrísk, parkovísk, chodníkov, pomníkov apod. oblast použitia zahŕňa mimo iných aj plavárne, akvária, vodu na kúpanie a ostatné vody, systémy klimatizácie, steny a podlahy v zdravotnických a iných inštitúciách, dezinfekciu lekárskych nástrojov, chemických toaliet, odpadovej vody a nemocničného odpadu.

Biocidný prípravok pre veterinárnu hygienu - pre veterinárno - hygienické účely vrátane prípravkov, používaných v priestoroch, v ktorých sa chovajú, zdržujú alebo prepravujú zvieratá. Zahŕňa prípravky, určené k celkovém dezinfekci zvierat, ale nezahrňuje prípravky, ktoré majú liečivý účinok.

Dezinfekèný prípravok pre oblast potravín a krmív, pre dezinfekci zariadení, zásobníkov, potrieb pre konzumáciu, povrchu a potrubia, ktoré súvisia s výrobou, prepravou, skladovaním alebo spotrebou potravín, krmiva alebo nápojov, vrátane pitnej vody pre ľudí alebo zvieratá. Dezinfekèný prípravok pre pitnú vodu - prípravky používané pri dezinfekcii pitnej vody pre ľudí a zvieratá.

Kúpiť si prípravok OXYCHLORINE môžete tu v našom e-shope.

Create your website for free!