Pre zdravotníctvo

Úvod o OXYCHLORINE

Aplikácia účinného aktivovaného roztoku OXYCHLORINE
je v súlade so súčasnou tendenciou vo svete "znížiť množstvo chlóru a chemikálií" pri čistení, dezinfekcii a sterilizácii vody,
vzduchu, rastlinstva a celkového životného prostredia.
Používanie tohto roztoku zamedzuje vzniku rezistencie patogénnych
mikroorganizmov, čo trvale zvyšuje bezpečnosť v jednotlivých článkoch
potravinového reťazca, od prvovýroby cez predaj až po konečnú spotrebu a tým
prispieva k zdraviu ľudí, fauny a flóry, ako aj k celkovému ozdraveniu životného
prostredia.
OXYCHLORINE veľmi efektívne čistí a dezinfikuje povrchy stien, nábytku
a podláh v zdravotníckych zariadeniach, dezinfikuje posteľnú a inú bielizeň,
zabezpečuje účinnú dezinfekciu vzduchu v priestoroch zdravotníckych zariadení
formou rozprašovania, zabezpečuje tzv. studenú sterilizáciu zdravotníckych nástrojov
a značne redukuje používanie agresívnych chemikálií.
OXYCHLORINE dosahuje vysokú účinnosť s nízkym obsahom aktívneho
chlóru, je netoxický a biologicky odbúrateľný. Tento roztok účinne likviduje baktérie,
dezinfikuje vodu, odstraňuje biofilm vo vodovodných potrubiach a iných
technológiách, pričom nezvyšuje korozívnosť vody. Pridaním tohto roztoku do
odpadovej vody sa dosiahne významné zníženie bakteriálneho zaťaženia vody, bez
toho aby sa jeho aplikáciou narušilo životné prostredie.
OXYCHLORINE pozitívne ovplyvňuje celkovú hygienu v zdravotníckych
zariadeniach najmä:
-šetrnosťou k životnému prostrediu pri jeho aplikácii (roztok nie je toxický, po
expozícii sa mení na obyčajnú vodu a nevyžaduje ďalšie náklady na odstránenie
druhotných odpadov),
-zlepšením zdravia ľudí, fauny a flóry a celkovým ozdravením životného
prostredia bez ďalších investícií,
-zvýšením bezpečnosti pri jeho aplikácii (žiadne toxické látky).
Okrem toho sa preukázalo aplikáciou OXYCHLORINE ako dezinfekčného
prostriedku na pevné povrchy používaného každodenne po dobu viac ako 10 rokov,
že mikroorganizmy si voči tomuto roztoku nevybudujú odolnosť ani v prípade jeho
dlhodobého používania. Kúpiť si prípravok OXYCHLORINE môžete tu v našom e-shope

Create your website for free!