novinka - dezinfekcia bez zápachu po chlóre


Problémy s vodou v bazénoch...

23.04.2014 08:50

Viazaný chlór a astma detí...

Stav „prechemizovania“ bazénových vôd, ako aj priestorov prezliekarní, prístupových komunikácii k  bazénom a  k jednotlivým procedúram, priestorov reštauračných zariadení, ako aj ďalších prístupných miest v okolí wellness systémov v mnohých akuaparkoch negatívne vplýva na zdravie...

—————

23.04.2014 08:00

Požiadavky na vodu v bazénoch

Požiadavky na kvalitu bazénových vôd sú v súčasnej dobe prísne či už z hľadiska filtrácie, dezinfekcie alebo zabezpečenia mikrobiologickej stability bazénovej vody. Kúpajúci vnášajú do bazénovej vody znečisťujúce látky ako vlasy, časti kože, zostatok kozmetických prípravkov, pot, moč a ďalšie...

—————