Zhrnutie


OXYCHLORINE je nová bezzápachová dezinfekcia s 30 spôsobmi využitia v domácnosti.V kuchyni, pri praní, v chladničke, detskej izbe...Pri profi použití ju je možné napr. v priestoroch zdravotníckych zariadení aplikovať
rozprašovaním, ručným čistením, CIP dezinfekciou (dezinfekcia v uzavretých
priestoroch, prípadne dezinfekciou ponorením alebo striekaním), resp. môže byť
súčasťou komplexnejších systémov ako jedna zo zložiek širšieho čistiaceho procesu.
OXYCHLORINE nie je toxický pre zvieratá ani ľudí, nevyžaduje špeciálne
zaobchádzanie, je to veľmi účinný biocíd, tento produkt je možné bezpečne vypúšťať
do odpadových potrubí, pôsobí skoro okamžite, môže byť použitý vo všetkých
štádiách dezinfekcie a čistenia, v odporúčanej koncentrácii nevybieluje povrchy ani
materiály, môže sa aplikovať vo forme tekutiny, ľadu alebo aerosolu, je
hypoalergénny (nespôsobuje alergické reakcie), vedľajšie produkty nie sú toxické, sú
šetrné k životnému prostrediu a nezanechávajú žiadne syntetické chemické reziduá.

Kliknutím sem sa dostanete do e-shopu s OXYCHLORINE

Znižuje toxicitu odpadovej vody, dezinfikuje všetky povrchy, čistí zariadenia bez
potreby ďalších čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a ďalej umožňuje:
• Výrobu vody s biologicky aktívnymi vlastnosťami
• Dialyzačné čistenie membrán
• Umývanie rúk chirurgov
• Umývací roztok na odstránenie nečistôt bielkovín
• Výrobu sorbentu s antioxidačnými vlastnosťami
• Výrobu roztokov na umývanie, dezinfekciu a pre-sterilizáciu a sterilizáciu,
ktoré neznečisťujú prostredie
• Regeneráciu mikrosfér používaných v nemocničných posteliach
• Čistenie a sterilizáciu endoskopov
• Nechemickú reguláciu redoxného potenciálu a hodnoty pH dialyzačných
roztokov
• Výrobu sterilnej saprogénnej vody
• Odstránenie monomérnych usadenín z metakrylických polymérnych umelých
šošoviek
• Dezinfekciu vnútorných priestorov v prítomnosti pacientov, ako aj
• dekontamináciu zdravotníckeho odpadu.

Aplikácia OXYCHLORINE taktiež zabezpečuje zdravotne hygienickú ochranu
pitnej vody pre zvieratá a ľudí bez nepríjemných pachov a chuti.
Tento roztok je účinný proti baktériám, najmä:

Acinetobacter baumannii, Escherichia coli (0157), Enterococcus (VRE),Helicobacterpylori, Listéria, Legionella pneumophila, Magnaporthe grisea,Mycobacterium avium-intracellulare, Mycobacterium bovis (TB), Mycobacterium chelonae, Mycobacterium
smegmatis, Mycobacterium terrae, Mycobacterium tuberculosis (TBC),
Mycobacterium Xenopi, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (MRSA),
Samonella cholerasuis, Bakteriálne endospóry, Bacillus cereus, Bacillus subtilis,
Clostridium difficile, Clostridium sporogenes, ako aj proti vírusom, najmä:

Adenovírus typ 4, Zvieracie a ľudske druhy chrípky (H5N1 a H1N1 vrátane),
Bakteriofág MS2, Mačacie kalicivírusy, Hepatitída A a B (HAV), Herpes vírus typu 1
HIV-1, Ľudské norovírusy (Norwalk) MS2, norovírusy Orthopoxvirus, Poliovírusy typu
1 a 2, Kvasinky Aspergillus niger, Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes.
OXYCHLORINE je účinný proti plesňam, najmä Botrytis (hroznovité formy) a
,Múčnatky.
OXYCHLORINE predstavuje rýchlo pôsobiaci roztok na odstránenie
nebezpečných patogénov. Jeho širokospektrálne antibakteriálne pôsobenie proti
gram - pozitívnym a gram - negatívnym kvasinkovitým typom patogénov predstavuje
v časovom rozsahu cca 15 sekúnd redukciu cca 99,999 % najmä týchto
mikroorganizmov:
MRSA, VRE, Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Bacteroides fragilis,
Candida albicans, Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecium, Hemophilus
influenza, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Micrococcus luteus, Proteus
mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus
epidermidis Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis, Staphylococcus
saprophyticus, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile
endospóry.

OXYCHLORINE je pomerne stabilný bezpečný roztok, ktorého účinky je možné
využiť aj pri ošetrovaní hnisavých rán, spôsobených baktériami, vírusmi, kvasinkami,
plesňami a spormi. Obsahuje kyselinu chlórnu, zlúčeninu podobnú tým, ktoré
prirodzene produkuje imunitný systém vyšších živočíšnych organizmov (neutrophily)
vrátane. človeka.
Roztok OXYCHLORINE nepoškodzuje zdravé tkanivo. Má pH neutrálne, pri
použití nepôsobí dráždivo. Jeho použitie je veľmi účinné pri infekciách, spôsobených
baktériami ako sú E. coli, Staphylokokus (MRSA), STREP, Moraxella bovis,
Pasteurella, Actinomyces Pseudomonas aeruginosa.
Veľmi nebezpečnou a život ohrozujúcou baktériou je Legionella pneumophila,
ktorá sa usadzuje v každom zdravotníckom, hotelovom alebo aj v zariadení
domácnosti, do ktorého sa dostáva priamym prívodom vody.
Mikroskopické snímky a biologické dôkazové metódy dokazujú existenciu pôvodcu
"Legionella pneumophila" vo všetkých systémoch na pitnú vodu vo svete. K
množeniu obávaných kolónií legionel dochádza až v zariadeniach s teplou vodou,
kde voda stojí v zásobníkoch teplej vody niekedy až týždne, a tak ponúka živnú pôdu
pre legionelly a ostatné baktérie. Výskyt baktérií bol zistený pri teplote v rozpätí od 38
°C do 42 °C, ktorú ľudia pociťujú ako príjemnú pri sprchovaní. Jedna jediná
Legionella sa môže za týchto podmienok rozmnožiť počas troch dní na státisíce.
OXYCHLORINE nie je steroid, antibiotikum, bielidlo a ani toxín.
Predstavuje moderný prostriedok, ktorý ničí praktický akúkoľvek infekciu, je
absolútne netoxický, šetrný k životnému prostrediu a biokompatibilný, pretože
napodobňuje prirodzený imunitný systém a jeho reakciu na infekciu. Zvieratá si
môžu bez problémov lízať rany, postriekané týmto roztokom bez negatívneho
dopadu na ich zdravotný stav. Rany ošetrené týmto roztokom preukázali skrátenie
doby hojenia až o 60%.
Oxychlorine výrazne zvyšuje obsah kyslíka v rané do 30 sekúnd a udržuje
zvýšenú hladinu kyslíka po dobu 36 hodín. Ďalej lieči chronické zápaly a znižuje
rozsah zápalu tým, že zabraňuje uvoľňovaniu histamínov z buniek.. Chronický zápal
je totiž prekážkou k uzdraveniu.
5 V priebehu niekoľkých sekúnd až minút ničí všetky baktérie, plesne, vírusy
a spory. Tento roztok je biologicky odbúrateľný, a nie je ekologicky nebezpečný.
Spĺňa normy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), nemecké normy pre pitnú
vodu (TVO) a požiadavky pre Slovenskú republiku na dezinfekčné prípravky pre
účely dezinfekcie pitných, úžitkových a bazénových vôd.
Neexistujú žiadne osobitné požiadavky na likvidáciu tohto roztoku po jeho
použití. Práve naopak, roztok Oxychlorine je účinný aj v odpadových vodách
a v kanalizačných priestoroch. Taktiež nebolo klinickými skúškami preukázané, že by
baktérie, vírusy, plesne a spory mali schopnosť vyvinúť odolnosť voči tomuto roztoku.

Roztok OXYCHLORINE sa vyrába vo výrobnom zariadení certifikovanom podľa ISO 9001.2008.

Technologické zariadenie je chránené patentom.

OXYCHLORINE spĺňa Európske nariadenie o biocídnych produktoch
(European Biocide Products Directive).
Biocídny roztok OXYCHLORINE má:
• pH 7,5 ± 1,5
• ORP 780 ± 100 mV
• C. aktívny 500mg/1 ± 50
a pozostáva z nasledujúcich aktívnych látok, ktoré sú všetky zapísané v európskom
súpise EINECS a tiež zapísané a identifikované Európskym chemickým úradom
(ECB).
Centrom pre chemické látky a prípravky SR BIO/1274/0/12/R je biocídny
prípravok OXYCHLORINE registrovaný pod číslom BIO/537/D12/CCHLP a tento
výrobok je povolené uvádzať na trh Slovenskej republiky.

Kúpiť si prípravok OXYCHLORINE môžete tu v našom e-shopeCreate your website for free!